Friday, July 27, 2012

Wang Yuanji

Wang Yuanji from Dynasty Warriors 7.
© Koei.
© Omega Force.